เนื้อหา

รายงานผลการสำรวจ 2561

 

 1. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2561 (เมษายน2561)
  1. บทสรุปผู้บริหาร
 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 4. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2561
  1. ไตรมาส 1
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  2. ไตรมาส 2
   1. infograhic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  3. ไตรมาส 3
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  4. ไตรมาส 4
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
  5. ข้อมูลรายปี 2561
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. รายงานผลสำรวจ
 5. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท
  1. infographic
 6. การสำรวจแรงงานนอกระบบ 2560
  1. infographic
  2. บทสรุปผู้บริหาร
  3. รายงานผลสำรวจ
 7. สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรม 2561
  1. ไตรมาส 1
  2. ไตรมาส 2
  3. ไตรมาส 3
  4. ไตรมาส 4
  5. สรุปผลประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
  6. สรุปผลสำรวจประจำปี 2561 (มากราคม - ธันวาคม 2561)
 8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานมนต์เสหน่ห์วิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก 4 จังหวัด ประจำปี 2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
 9. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2560
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 10. การสำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "ประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา จังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2561
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 11. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "วันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561"
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 12. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. รายงานผลสำรวจ
 13. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดชัยนาท
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. บทสรุปผู้บริหาร (ใหม่)
  3. รายงานผลสำรวจ

 

โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทยาตรา เฉลิมพระเกียรติก้องฟ้า สยามมงกุฎราชกุมาร” ประจำปี 2558 จังหวัดชัยนาท

 


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงา
“โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทยาตรา เฉลิมพระเกียรติก้องฟ้า สยามมงกุฎราชกุมาร”
ประจำปี 2558 จังหวัดชัยนาท

รายงานผลการสำรวจ 2560

1.เอกสารรายงานปี 2560

 1. รายงานสมุดสถิติ พ.ศ.2559
  1. infographic
  2. เล่มรายงาน
 2. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1. infographic
  2. powerpoint
  3. บทสรุปผู้บริหาร
  4. เล่มรายงาน
 3. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 2560
  1. ไตรมาส 1
   1. Infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. เล่มรายงาน
  2. ไตรมาส 2
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. เล่มรายงาน
  3. ไตรมาส 3
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. เล่มรายงาน
  4. ไตรมาส 4
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. เล่มรายงาน
  5. ข้อมูลรายปี ปี2560
   1. infographic
   2. บทสรุปผู้บริหาร
   3. เล่มรายงาน
 4. สำรวจแรงงานนอกระบบ 2559
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 5. รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 ทั่วราชอาณาจักร (ข้อมูลพื้นฐาน)
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 6. รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 ภาคกลาง (ข้อมูลพื้นฐาน)
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 7. รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 จังหวัดชัยนาท (ข้อมูลพื้นฐาน)
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 8. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 2558
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 9. สำรวจประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษา 2560
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 10. สำรวจงานวันส้มโอขาวเเตงกวา 2560
  1. บทสรุปผู้บริหาร
  2. เล่มรายงาน
 11. สำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการศูนย์ดำรงธรรม 2560
  1. ไตรมาส 1
  2. ไตรมาส 2
  3. ไตรมาส 3
  4. ไตรมาส 4
  5. ผลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
  6. ผลสำรวจประจำปี 2560 (1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)
 12. โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

สำรวจภายในจังหวัด 1

สำรวจภายในจังหวัด 1

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.