เนื้อหา

แผนงานสำรวจประจำเดือนเมษายน 2562

 plan62-04

สามารถเข้าดูแผนการสำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ปี 2562 ได้ที่   http://bit.ly/2BLPu8j

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.