census2565-1

ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. นางสุกัญญา สุคนธา หัวหน้ากลุ่มผลิตข้อมูลสถิติ และนางจิระภา วิวัฒนวานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ข้อมูลสถิติ พร้อมข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เข้าพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงพลังแห่งความภักดีของพสกนิกรชาวจังชัยนาท ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

cnt-2559-11-22-09

cnt-2559-11-22-11

cnt-2559-11-22-10

cnt-2559-11-22-12

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.