census2565-1

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยนาท

 

            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจิระภา วิวัฒนวานิช หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยนาท ณ จุดพักรถอู่ตะเภา ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

cnt-2559-12-28-01

cnt-2559-12-28-02

cnt-2559-12-28-04

cnt-2559-12-28-03

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.