รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

  งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   เดือนตุลาคม        เดิอนพฤศจิกายน      เดือนธันวาคม

   เดือนมกราคม       เดือนกุมภาพันธ์       เดือนมีนาคม

   เดือนเมษายน       เดือนพฤษภาคม      เดือนมิถุนายน

   เดือนกรกฎาคม     เดือนสิงหาคม         เดือนกันยายน

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เดือนตุลาคม        เดิอนพฤศจิกายน      เดือนธันวาคม

 เดือนมกราคม       เดือนกุมภาพันธ์       เดือนมีนาคม  

 เดือนเมษายน       เดือนพฤษภาคม      เดือนมิถุนายน

 เดือนกรกฎาคม     เดือนสิงหาคม         เดือนกันยายน 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เดือนตุลาคม        เดิอนพฤศจิกายน      เดือนธันวาคม

 เดือนมกราคม       เดือนกุมภาพันธ์       เดือนมีนาคม

 เดือนเมษายน       เดือนพฤษภาคม      เดือนมิถุนายน

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.