ข่าวมาใหม่

census2565-1

  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในก

  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.