spk63-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 170
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 274
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 395
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 501
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการปรพจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 71
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 98
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 512
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 509
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 729
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน เขียนโดย admin 405
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 1130
ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1019
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 980
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1333
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 845
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1184
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ new เขียนโดย admin 840
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 726
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-01-58 เขียนโดย admin 682

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.