census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 240
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 334
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 456
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 545
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการปรพจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 161
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 100
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 123
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 542
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 533
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 756
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน เขียนโดย admin 441
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 1166
ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1068
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1369
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 870
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1215
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ new เขียนโดย admin 873
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 758
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-01-58 เขียนโดย admin 708

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.