spk63-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 331
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 367
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 566
ประกาศจังหวัดชัยนาทเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน เขียนโดย admin 300
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 1008
ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 888
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 823
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1220
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 762
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1096
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ new เขียนโดย admin 751
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 645
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-01-58 เขียนโดย admin 605
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(26-01-58) เขียนโดย admin 548
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16-22 มกราคม 2558 เขียนโดย admin 792
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 624
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 537
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 661
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 691
ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1485

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.