แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด คัดกรอง การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 4
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 4
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 4
ร่วมประชุมชี้แจ้ง/ การติดตามงาน/ การตรวจราชการ ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 4
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 93
โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย admin 86
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 78
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 เขียนโดย admin 85
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 87

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.