แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3 /2562 เขียนโดย admin 28
แผนงานสำรวจประจำเดือนกันยายน 2562 เขียนโดย admin 27
ข้อมูลบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยื่น เขียนโดย admin 56
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒mics6 เขียนโดย admin 42
แผนงานสำรวจประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 35
แผนงานสำรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 45
แผนงานสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 42
แผนงานสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 78
ร่วมชมถ่ายทอดสดพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษกเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เขียนโดย admin 68
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 77 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 63

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.