census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 10
โครงการ คบจ. ส่งเสริม สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อมด้านการบริการและ การท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท Chai Nat Service & Tourism Small Enterprise เขียนโดย admin 12
พิธีส่งมอบที่อยู่อาศัยโครงการ “บ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” และโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 7
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 26/2564 เขียนโดย admin 20
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 42
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 22
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 37
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 25/2564 เขียนโดย admin 19
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย admin 11
การประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานทวนสอบข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 31

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.