census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดไวนิล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 36
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย admin 27
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดไวนิล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 44
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และ kick off ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 28
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 25
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 19
ทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน และอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก เขียนโดย admin 16
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 15
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 24/2564 เขียนโดย admin 21
พิธีเจริญพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เขียนโดย admin 30

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.