แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 3
โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขียนโดย admin 3
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 2
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 เขียนโดย admin 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 3
ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 16
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หลังบูรณะซ่อมแซม เขียนโดย admin 15
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 14
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวาย พระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 12
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 9

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.