แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 3
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 5
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 5
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 17
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 16
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 29
แผนงานสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2562 เขียนโดย admin 21
ประชุม Video Conference เขียนโดย admin 42
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 ครั้งที่ 34 เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 23

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.