census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดไวนิล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 12
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2564 เขียนโดย admin 8
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดไวนิล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 14
การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และ kick off ปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 8
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 10
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 5
ทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน และอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก เขียนโดย admin 4
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 5
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 24/2564 เขียนโดย admin 9
พิธีเจริญพุทธมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย เขียนโดย admin 21

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.