spk63-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 17/2564 เขียนโดย admin 8
พิธีสมโภชโคมเทียน และเทียนมาฆประทีปพระราชทาน เขียนโดย admin 10
พิธีเททองหล่อพระประทานประจำอุโบสถวัดหนองขนาก เขียนโดย admin 11
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 5
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 16/2564 เขียนโดย admin 5
การประชุมการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 0
การประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูล ภาครัฐสู่การปฏิบัติภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 1
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 1
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 15/2564 เขียนโดย admin 0
การประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 1

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.