แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 27
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 20
สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 20
เปิดระบบบริหารงาน ณ จุดขาย (POS: Point of Sale) เขียนโดย admin 15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 15
กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เขียนโดย admin 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15
โครงการการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 17
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 11

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.