แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลโพนางดำตก เขียนโดย admin 2
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลวังตะเคียน เขียนโดย admin 3
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลนางลือ เขียนโดย admin 3
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบ้านเชี่ยน เขียนโดย admin 3
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 3
สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มาเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 3
พิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 3
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลอู่ตะเภา เขียนโดย admin 3
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 3
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 3

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.