แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 36
สภากาแฟ ครั้งที่ 9/2561 เขียนโดย admin 39
เปิดระบบบริหารงาน ณ จุดขาย (POS: Point of Sale) เขียนโดย admin 29
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 34
กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เขียนโดย admin 26
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 51
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 36
โครงการการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 65
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 38
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.