แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยื่น ม.6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 9
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยื่น ม.8 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 9
วันงานสตรีสากลและงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 8
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์(video conference)ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 7
ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 9
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลเสือโฮก เขียนโดย admin 48
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน งานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เขียนโดย admin 53
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 48
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบางขุด เขียนโดย admin 45
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลวังตะเคียน 2 เขียนโดย admin 43

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.