แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานท่องเที่ยววิถีไทย สไตล์ชัยนาท 2561 เขียนโดย admin 28
จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 32
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 27
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 32
พิธีการย้ายปลาข้ามเขื่อนเจ้าพระยา (พ่อ-แม่พันธุ์) จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 33
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขียนโดย admin 36
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดชัยนาท ไตรมาส 1 : มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 271
สำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 57
โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 70
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 49

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.