แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบ่อแร่ เขียนโดย admin 13
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 11
เตรียมความพร้อมการจัดงานชัยนาทโมเดล (Chainat 4.0 : Smart City & Digital Community) เขียนโดย admin 11
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 11
ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 23
วันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 22
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน วันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ปี 2560 เขียนโดย admin 25
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (เน็ตอาสาชุมชน) รุ่นที่ 1/2561 จังหวัดชัยนาท และพิธีเปิด/มอบป้ายศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจังหวัดชัยนาท และชมรม Startup Club ในสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 21
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.