แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจ​​​​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 42
โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 55
ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 32
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 42
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 21
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 21
สืบสานตำนาน สงกรานต์หมู่เฮา ชาวอำเภอหนองมะโมง เขียนโดย admin 17
การสร้างการรับรู้ เน็ตประชารัฐ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ เขียนโดย admin 22
การดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ และ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีระดับจังหวัด เขียนโดย admin 16
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล บ้านท่าสำโรง เขียนโดย admin 18

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.