แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 83
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 31
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจคุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 34
สืบสานตำนาน สงกรานต์หมู่เฮา ชาวอำเภอหนองมะโมง เขียนโดย admin 36
การสร้างการรับรู้ เน็ตประชารัฐ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ เขียนโดย admin 40
การดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ และ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีระดับจังหวัด เขียนโดย admin 33
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล บ้านท่าสำโรง เขียนโดย admin 43
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 31
กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 31
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 44

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.