แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 16
กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 15
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 15
โครงการประจำเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 34
ประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 30
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ม.8 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 25
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ม.6 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 25
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ม.5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 29
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยื่น ชุมชนมะขามเฒ่า เทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 20
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยังยื่น ม.6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เขียนโดย admin 20

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.