แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มาเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 29
พิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 28
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลอู่ตะเภา เขียนโดย admin 26
พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 25
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 26
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 27
แถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 63
โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 2561 เขียนโดย admin 56
วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด จังหวัดชัยนาท 2561 เขียนโดย admin 59
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 50

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.