แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันพระเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 13
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลหนองมะโมง เขียนโดย admin 18
โครงการสืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 15
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 28
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 33
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดชัยนาท ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เขียนโดย admin 47
พิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เขียนโดย admin 22
ประชุมกลุ่มย่อย การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประเด็นด้านการเกษตร) เขียนโดย admin 25
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 20
ร่วมรับและส่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 6 กับศาลจังหวัดนครสวรรค์ เขียนโดย admin 17

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.