แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เขียนโดย admin 49
พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำวัดธรรมามูล เขียนโดย admin 48
ประสานงานอำเภอเพื่อช่วยขับเคลื่อน โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 36
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “ประวัติศาสตร์เมืองสรรค์” เขียนโดย admin 41
โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 36
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบ่อแร่ เขียนโดย admin 35
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 32
เตรียมความพร้อมการจัดงานชัยนาทโมเดล (Chainat 4.0 : Smart City & Digital Community) เขียนโดย admin 33
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 30
ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 30

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.