แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 38
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลเสือโฮก เขียนโดย admin 104
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน งานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เขียนโดย admin 80
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 80
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบางขุด เขียนโดย admin 85
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลวังตะเคียน 2 เขียนโดย admin 69
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลหนองมะโมง เขียนโดย admin 53
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลห้วยกรด เขียนโดย admin 48
กิจกรรม 5 ส สร้างสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน เขียนโดย admin 47
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เขียนโดย admin 50

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.