census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23/2564 เขียนโดย admin 21
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย admin 38
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เขียนโดย admin 45
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 22/2564 เขียนโดย admin 43
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2564 เขียนโดย admin 39
จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมทัศน์ เนื่องในวันคล้าย วันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 39
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 40
การตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 37
กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 34
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 40

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.