แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 22
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ เขียนโดย admin 25
ผลการสำรวจผู้มีงานทำด้าน ICT เขียนโดย admin 33
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เขียนโดย admin 30
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 เขียนโดย admin 49
ผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560 เขียนโดย admin 44
คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการ สำรวจผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 64
รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 166
รอบรู้เรื่องสถิติ ครัวเรือนไทยกับการลงทุน เขียนโดย admin 92
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย admin 78

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.