census2565-1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 37
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 33
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 26
การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน ยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญของจังหวัด เขียนโดย admin 29
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 23
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 27
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 19
การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564 เขียนโดย admin 22
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 19
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย admin 35

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.