แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำวัดธรรมามูล เขียนโดย admin 82
ประสานงานอำเภอเพื่อช่วยขับเคลื่อน โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 49
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “ประวัติศาสตร์เมืองสรรค์” เขียนโดย admin 57
โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 50
กิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ตำบลบ่อแร่ เขียนโดย admin 49
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 44
เตรียมความพร้อมการจัดงานชัยนาทโมเดล (Chainat 4.0 : Smart City & Digital Community) เขียนโดย admin 51
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 44
ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 44
อบรมถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคลากร โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 59

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.