แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 ตำบลห้วยงู เขียนโดย admin 136
อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 143
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 164
งานเทศกาลของขวัญ ของฝากปีใหม่ 2017 จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 104
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 117
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 93
พิธีเปิดงานรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต เขียนโดย admin 66
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เขียนโดย admin 91
ร่วมงานสืบสานประเพณีกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 72
ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เขียนโดย admin 91

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.