แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โครงการสร้างการรับรู้จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 70
ประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 60
แถลงข่าวงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2561 ครั้งที่ 33 เขียนโดย admin 117
โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม 2561 เขียนโดย admin 83
วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด จังหวัดชัยนาท 2561 เขียนโดย admin 93
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เดือนมกราคม 2561 เขียนโดย admin 84
ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เขียนโดย admin 106
พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำวัดธรรมามูล เขียนโดย admin 113
ประสานงานอำเภอเพื่อช่วยขับเคลื่อน โครงการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 63
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “ประวัติศาสตร์เมืองสรรค์” เขียนโดย admin 88

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.