แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปรับปรุงแผนที่ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 46
การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 45
โครงการสัมมนา จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท เขียนโดย admin 42
กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยนาท (เลี้ยงอาหารกลางวัน) เขียนโดย admin 37
กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จังหวัดชัยนาท (บำเพ็ญประโยชน์) เขียนโดย admin 36
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันพระเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 37
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลหนองมะโมง เขียนโดย admin 40
โครงการสืบสานประเพณีการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 36
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 49
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดชัยนาท เขียนโดย admin 53

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4)
ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.